ADMICRO

Tuần 23 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Cái đẹp - Tiếng Việt 4


Qua bài giảng Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Cái đẹp, giúp các em mở rộng vốn từ ngữ theo chủ điểm: Cái đẹp. Đồng thời, giúp các em rèn luyện để sử dụng tốt hơn vốn từ ngữ trên.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (SGK trang 52, Tiếng Việt 4): Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau:

Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài

  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu cũng đánh bên thành cũng kêu

Hình thức thường thống nhất với nội dung Cái nết đánh chết cái đẹp

Trông mặt mà bắt hình dong

Con lợn có béo thì lòng mới ngon

Gợi ý:

 • Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài:
  • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
  • Cái nết đánh chết cái đẹp.
 • Hình thức thường thống nhất với nội dung:
  • Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

 • Trông mặt mà bắt hình dong  

Con lợn có béo thì lòng mới ngon.

Câu 2 (SGK trang 52, Tiếng Việt 4): Nêu một trường hợp có thể sử dụng một trong các câu tục ngữ trên:

Gợi ý:

 • Ví dụ khi nhìn thấy một cô gái nhan sắc bình thường nhưng ăn nói lễ độ, tính nết dịu dàng, thùy mị, người ta có thể nói: Cái nết đánh chết cái đẹp.

Câu 3 (SGK trang 52, Tiếng Việt 4): Tìm các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp:

          M: tuyệt vời

Gợi ý:

 • Tuyệt vời, tuyệt mĩ, tuyệt sắc, tuyệt trần, mê hồn

Câu 4 (SGK trang 52, Tiếng Việt 4): Đặt câu với mỗi từ ngữ em vừa tìm ở câu 3.

Gợi ý:

 • Đà Lạt lúc chiều buông xuống đẹp tuyệt vời.
 • Thúy Kiều đẹp tuyệt trần.
 • Những làn mưa núi đẹp mê hồn.
 • Thông qua bài học Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Cái đẹp, các em cần:
  • Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm: Cái đẹp.
  • Hiểu nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm.
  • Biết đặt câu với những từ ngữ theo chủ điểm.
 • Ngoài ra, để chuẩn bị thật tốt cho tiết học tiếp theo các em có thể tham khảo thêm bài giảng Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

 

YOMEDIA