ON
YOMEDIA
VIDEO

Tuần 8 - Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài - Tiếng Việt 4


Qua bài giảng Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài, giúp các em biết đọc và viết chính xác tên người và tên địa lí được phiên âm từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nhận xét

Câu 1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:

- Tên người : Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

- Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô.

Gợi ý:

 • Đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy (cô) giáo: Mô-rít xơ, Mát-téc-lích, Hi-ma-lay-a.

Câu 2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Gợi ý

- Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng?

- Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào?

Gợi ý:

 • Lép Tôn-xtôi gồm 2 bộ phận: Lép và Tôn-xtôi.
  • Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lép
  • Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Tôn / xtôỉ.

Thô-mát Ê-đi-xơn gồm 2 bộ phận: Thô-mát và Ê-đi-xơn.

 • Bộ phận 1 gồm 2 tiếng: Thô / mát/.

 • Bô phận 2 gồm 3 tiếng: Ê / đi/ xơn.

​Câu 3: Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt?

- Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị.

- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Gợi ý:

 • Viết giống như tên riêng tiếng Việt Nam. Tất cả các tiếng đầu viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn.

1.2. Ghi nhớ

 • Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng có cần gạch nối.
 • Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt.

1.3. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1 (trang 78 sgk Tiếng Việt 4): Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i Paxtơ có thể tiếp tục đi học. ác boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dỏng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Theo ĐỨC HOÀI

Gợi ý:

 • Viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn: Giô-dép, Ác-boa, Lu-I Pa-xto; Ác-boa; Quy- đăng-xơ

Câu 2 (trang 78 sgk Tiếng Việt 4): Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

- Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin.

- Tên địa lí: xanh pêtécbua, tôkiô, amadôn, niagara.

Gợi ý:

 • Viết lại các tên riêng đúng quy tắc:
  • Tên người : An –be Anh –xtanh; Crit-xti-an An-đec-xen, I-u-ri Ga-ga-rin.
  • Tên địa lí Xanh Pê-téc-bia; Tô –ki-ô; A- ma-dôn; Ni-a-ga-ra.

Câu 3 (trang 78 sgk Tiếng Việt 4): Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy

 • Thông qua bài giảng Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài, các em cần nắm được:
  • Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài đúng qui tắc chính tả.
 • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc để có bước chuẩn bị thật tốt cho tiết học tiếp theo.

 

YOMEDIA
1=>1