ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 9 phần Vocabulary - A trip to the countryside

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 3 tiếng Anh lớp 9 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1