Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 9 phần Vocabulary - A trip to the countryside

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 3 tiếng Anh lớp 9 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Choose the best answer to complete these following sentences

  Câu 1:

  • A. hard working week
  • B. a working hard week
  • C. a hard working week
  • D. a hard week working
 • Câu 2:

  • A. door
  • B. gate
  • C. chance
  • D. entrance
 • Câu 3:

  • A. airport
  • B. pond
  • C. store
  • D. gas station
 • Câu 4:

  • A. farmer
  • B. doctor
  • C. teacher
  • D. worker
 • Câu 5:

  • A. beginner
  • B. intermediate
  • C. advance
  • D. supper
 • Câu 6:

  • A. bright
  • B. foreigner
  • C. exchange
  • D. intelligent
 • Câu 7:

  • A. heroin
  • B. heroes
  • C. heroic
  • D. heronins
 • Câu 8:

  • A. collector
  • B. collective
  • C. collect
  • D. collection

Được đề xuất cho bạn