YOMEDIA
NONE

Skills 1 Unit 7 lớp 6 Television


Trong bài học Skills 1 - Unit 7, các em sẽ đọc bài viết về các chương trình TV và làm các bài tập, sau đó nói về chương trình TV yêu thích của em. Bài học được biên soạn nhằm giúp các em rèn luyện hai kĩ năng đọc và nói. Các em xem chi tiết bài học bên dưới để hiểu rõ hơn nhé!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Reading (Đọc hiểu)

1.1. Unit 7 Lớp 6 Skills 1 Task 1

Read the first two columns of the TV guide and answer the questions (Đọc hai cột đầu tiên của hướng dẫn TV và trả lời các câu hỏi)

1. What's in the Wildlife programme? (Có gì trong chương trình Động vật hoang dã?)

2. Is The Fox Teacher a comedy? (Cô giáo cáo có phải là một bộ phim hài không?)

3. What time is the Sports programme? (Chương trình Thể thao diễn ra lúc mấy giờ?)

4. Can we watch a game show at 10.30? (Chúng ta có thể xem một trò chơi truyền hình lúc 10:30 không?)

5. What is the topic of the Science programme? (Chủ đề của chương trình Khoa học là gì?)

Guide to answer

1. It's about Cuc Phuong Forest: The colorful world of plants and flowers, and animals in their real life. (Chương trình nói về Rừng Cúc Phương: Thế giới muôn màu của cỏ cây, hoa lá, động vật ngoài đời thực.)

2. Yes, it is. (Có)

3. It's at 10.30. (Lúc 10 giờ 30)

4. No, we can't because it's at 11.00. (Không, chúng tôi không thể vì trò chơi truyền hình có lúc 11 giờ.)

5. It is The Dolphin. (Đó là "Cá heo".)

Tạm dịch

1.2. Unit 7 Lớp 6 Skills 1 Task 2

Read the TV guide in 1 and write the programmes that these people may choose to watch. (Đọc hướng dẫn TV trong bài tập 1 và viết các chương trình mà những người này có thể chọn xem.)

Guide to answer

1. Game show

2. Comedy

3. Wildlife

4. Sports

5. Science

Tạm dịch

Speaking (Nói)

1.3. Unit 7 Lớp 6 Skills 1 Task 3

Work in groups. Share your table in 2 with your group and see if they agree with you. (Làm việc nhóm. Chia bàn của em thành 2 với nhóm của em và xem họ có đồng ý với em không.)

Example

A: I think the best programme for Phong is the game show Children are Always Right.

B: I agree. He wants to know more about pets.

Tạm dịch

A: Mình nghĩ chương trình phù hợp nhất với Phong là trò chơi truyền hình Trẻ Em Luôn Đúng.

B: Mình đồng ý. Cậu ấy muốn biết thêm về vật nuôi.

Guide to answer

A: I think the best programme for Bob is the comedy The Fox Teacher.

B: I agree. He likes programmes that make him laugh.

Tạm dịch

A: Mình nghĩ chương trình phù hợp nhất cho Bob là bộ phim hài Giáo viên cáo.

B: Mình đồng ý. Cậu ấy thích những chương trình khiến cậu ấy cười.

1.4. Unit 7 Lớp 6 Skills 1 Task 4

Work in groups. Tell your group about your favorite TV programme. Your talk should include: (Làm việc nhóm. Nói với nhóm của em về chương trình TV yêu thích của em. Bài nói của bạn nên bao gồm:)

- the name of the programme (tên chương trình)

- the channel it is on (kênh chiếu chương trình này)

- the content of the programme (nội dung chương trình)

- the reason you like it (lí do em thích chương trình)

Guide to answer

My favorite programme is Wildlife. It's on VTV1 and it's about plants and animals. I like it because I love learning about plants and animals. (Chương trình yêu thích của mình là Động vật hoang dã. Chương trình này chiếu trên VTV1 và nói về thực vật và động vật. Tôi thích chương trình này vì mình thích tìm hiểu về thực vật và động vật.)

Bài tập minh họa

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Hi, my name is David and my favorite activity is watching television. I often watch cartoon on Disney channel. My grandmother and mother enjoy watching craft programs. My daddy and brother love watching football matches on the sport channel. I usually spend about 2 hours a day watching TV. In the evening, all the family gather and watch the news and weather forecast. Today, the weatherman announces that it will rain tomorrow. I think you should bring along a raincoat before going out.

Question 1: What is David’s hobby?

A. dancing tango

B. playing football

C. watching television

D. doing homework

Question 2: What does he often watch on Disney channel?

A. news

B. cartoon

C. craft

D. sports

Question 3: Who love watching football matches?

A. His brother

B. His father

C. His mother

D. Both A&B

Question 4: How many hours a day does David spend watching TV?

A. one

B. two

C. three

D. four

Question 5: Will it rain tomorrow?

A. Yes, it will

B. Yes, it is

C. No, it won’t

D. No, it isn’t

Key

1 - C

2 - B

3 - D

4 - B

5 - A

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần luyện tập:

- Đọc bài viết về các chương trình TV và làm các bài tập

- Nói về chương trình TV yêu thích của em.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Skills 1 - Unit 7 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 Kết nối tri thức Skills 1 - Các kĩ năng 1.

 • Câu 1: Read the passage and answer the questions

  WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?

  One of the most popular quiz programmes on television in the world is called Who Wants To Be A Millionaire? In Britain, the quiz master is Chris Tarrant. He asks the contestants fifteen questions. The first questions are easy but later they are more difficult. If you can answer the fourteenth question, you can win £500,000. You can win a million pounds if you can answer the last question. Of course, the last question is very difficult.

  All the questions on Who Wants To Be A Millionaire? are multiple-choice questions. After you hear the question, you see four answers. Only one answer is correct. You have to choose the correct answer. If you don't know the answer to a question, there are three ways you can get help; you can ask the quizmaster to take away two wrong answers: you can ask the studio audience which answer is right; or you can telephone a friend and ask for help. You can only do these things once. Very few people win the million pounds. The first person won a millon pounds one year after the programme started.

  Today, Who Wants To Be A Millionaire? can be seen in more than 100 countries and is now the world's most popular quiz programme.

  Who is the quiz master in Britain?

  • A. Chris Tarrant
  • B. Millionaire
  • C. Johnson
  • D. Jack
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. 12
  • B. 13
  • C. 14
  • D. 15

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Skills 1 - Unit 7 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON