YOMEDIA
NONE

Getting started Unit 7 lớp 6 Television


Mở đầu Unit 7, các em sẽ đến với bài học Getting started. Trong bài học này, các em sẽ đọc bài viết về cuộc nói chuyện giữa Phong và Hùng, sau đó làm các bài tập liên quan; đồng thời mở rộng vốn từ với các từ mới.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

What's on today? (Có gì hôm nay?) 

1.1. Unit 7 Lớp 6 Getting started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Tạm dịch

Phong: Tối nay cậu sẽ xem gì vậy Hùng?

Hùng: Giọng hát nhí.

Phong: Cuộc thi tài năng âm nhạc đó rất thú vị.

Hùng: Đúng vậy. Cậu hay xem chương trình gì vậy Phong?

Phong: Phim. Tớ thích xem phim hoạt họa kiểu Vua sư tử.

Hùng: Tớ cũng thích hoạt họa. Nhìn phim hoạt họa này thật kì diệu.

Phong: Tớ thường xem chúng với em trai tớ, nhưng em ấy thích hoạt hình truyền thống hơn. 

Hùng: Kiểu Tom và Jerry à?

Phong: Ha..ha. Đúng vây. Em tớ thích chuột Jerry lắm.

Hùng: Jerry thông minh mà. Cậu có biết chương trình tiếng Anh nào cho trẻ em không?

Phong: Có đấy. Tớ xem chương trình Tiếng Anh trong một phút trên VTV7.

Hùng: Tuyệt. Thế tớ cũng sẽ xem chương trình này.

1.2. Unit 7 Lớp 6 Getting started Task 2

Choose the correct answer  A, B, or C. (Chọn đáp án đúng A, B hoặc C)

1, Phong and Hung are talking about ..........

A. The Voice Kids programme

B. English in o Minute programme

C. different TV programmes

2. Phong likes..............

A. animated films

B. cartoons

C. talent shows 

3. When you're viewing a TV programme, you say: ‘I'm ............ TV."

A. watching               B. seeing           C. looking

4. When a programme teaches you something, it's ........

A. educational           B. funny           C. clever

Guide to answer

1. C      2. A       3. A       4. A

Tạm dịch

1. Phong và Hùng đang nói về các chương trình TV khác nhau.

2. Phong thích phim hoạt hình.

3. Khi bạn xem một chương trình TV, bạn nói "Mình đang xem TV."

4. Khi một chương trình dạy bạn một điều gì đó, chương trình này có tính giáo dục.

1.3. Unit 7 Lớp 6 Getting started Task 3

Read the conversation again and match 1-5 with a-e. (Đọc lại đoạn hội thoại và nối 1-5 với a-e)

Guide to answer

1 - c: Giọng hát nhí - chương trình tài năng âm nhạc

2 - a: Vua sư tử - phim hoạt họa

3 - e: Tom và Jerry - phim hoạt hình

4 - b: VTV7 - kênh

5 - d: Tiếng Anh trong một phút - chương trình giáo dục

1.4. Unit 7 Lớp 6 Getting started Task 4

Find and write the adjectives in the conversation which describe the programmes and characters below. (Tìm và viết các tính từ trong đoạn hội thoại mô tả các chương trình và ký tự dưới đây.)

1. The Voice Kids ..........................

2. animated films ..........................

3. Jery the mouse ..........................

4. programmes on VTV7................

Guide to answer

1. interesting

2. wonderful

3. clever

4. educational

Tạm dịch

1. Giọng hát nhí - hay.

2. phim hoạt họa - kì diệu.

3. chuột Jerry - thông minh.

4. các chương trình trên VTV7 - mang tính giáo dục

1.5. Unit 7 Lớp 6 Getting started Task 5

Work in groups. Interview your partners about their favourite TV programmes and report to the class. (Làm việc nhóm. Phỏng vấn các bạn bên cạnh của bạn về các chương trình TV yêu thích của họ và báo cáo trước lớp.)

Example

In our group, Mai likes sports programmes on TV. Binh likes.... (Trong nhóm chúng mình, Mai thích chương trình thể thao trên TV. Bình thích...)

Guide to answer

In our group, Mai likes sports programmes on TV. Binh likes discovery programmes on TV. Linh likes game show on TV. Ha likes movies on the Internet. (Trong nhóm chúng mình, Mai thích các chương trình thể thao trên TV. Bình thích các chương trình khám phá trên TV. Linh thích chương trình trò chơi trên TV. Hà thích những bộ phim trên mạng Internet.)

Bài tập minh họa

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: A ____________ is a short funny film with drawn characters.

A. documentary

B. honor

C. cartoon

D. news

Question 2: My family and I often spend time ____________ television in the evening.

A. seeing

B. watching

C. looking

D. viewing

Question 3: The comedy was so interesting that all ____________ clapped their hands.

A. audiences

B. viewers

C. people

D. students

Question 4: VTV1 and VTV3 are all ____________ channels

A. local

B. national

C. educational

D. creational

Question 5: What’s going to be ____________ TV tonight?

A. in

B. of

C. at

D. on

Question 6: The reporter is talking about the ____________ for the fire.

A. reason

B. manner

C. series

D. event

Question 7: Children should watch ____________ programs.

A. remote

B. national

C. educational

D. clumsy

Question 8: The ____________ will announce tomorrow’s weather on TV at 7:30 tonight.

A. weatherman

B. newsreader

C. comedian

D. MC

Key

1 - C

2 - B

3 - A

4 - B

5 - D
6 - A

7 - C

8 - A

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau đây:

  • interesting: thú vị
  • wonderful: kì diệu
  • clever: thông minh
  • educational: mang tính giáo dục
  • programme: chương trình
  • animated film: phim hoạt họa
  • cartoon: phim hoạt hình
  • talent: tài năng
  • channel: kênh

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting started - Unit 7 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 Kết nối tri thức Getting started - Khởi động.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting started - Unit 7 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON