YOMEDIA
NONE

Communication Unit 2 lớp 6 My house


Bài học Communication - Unit 2 giới thiệu đến các em cách đưa ra lời đề nghị và giới thiệu về nới các em đang sống. Chúc các em học tập vui.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Everyday English (Tiếng Anh mỗi ngày)

Giving suggestions (Đưa ra lời đề nghị)

1.1. Unit 2 Lớp 6 Communication Task 1

Elena and her mum are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. (Elena và mẹ cô ấy đang thảo luận làm thế nào để trang trí phòng ngủ của cô ấy. Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được làm nổi bật)

Elena: My bedroom isn’t nice.

Mum: How about putting a picture on the wall?

Elena: Great idea, Mum.

Mum: Let’s go to the department store to buy one.

Tạm dịch

Elena: Phòng ngủ của con không được đẹp.

Mẹ: Thế mình trang trí một bức tranh lên tường thì sao?

Elena: Ý hay đấy mẹ ạ.

Mẹ: Vậy mình cùng đi đến cửa hang tạp hóa để mua nhé

1.2. Unit 2 Lớp 6 Communication Task 2

Work in pairs. Make a similar dialogue. Remember to use the structures. (Làm việc theo cặp. Tạo đoạn hội thoại tương tự. Sử dụng các cấu trúc dưới đây)

- How about + V-ing?

- Let’s + V

Guide to answer

Ann: My mobile phone is broken.

Mom: How about buying a new one?

Ann: Great idea, Mom.

Mom: Let's go to the FPT shop to buy it.

Dịch:

Ann: Điện thoại di động của con bị hỏng rồi.

Mẹ: Mua cái mới thì sao?

Ann: Ý kiến hay đó mẹ.

Mẹ: Hãy đến của hàng FPT để mua nhé.

Living places (Nơi sinh sống)

1.3. Unit 2 Lớp 6 Communication Task 3

Mi tells Nick about her grandparents’ country house. Look at the pictures of her grandparents’ house and complete the sentences. (Mi kể cho Nick về ngôi nhà của bà cô ấy ở miền quê. Quan sát bức tranh nhà của bà cô ấy và hoàn thành câu).

1. My grandparents live in a __________ house in Nam Dinh.

2. There __________ four rooms in the house and a big garden.

3. I like the living room. There __________ a big window in this room

4. . There are four __________ and a table in the middle of the room.

5. There are two family  photos __________ the wall.

Guide to answer

1. country

2. are 

3. is

4. chairs

5. on 

Tạm dịch

1. Ông bà tôi sống trong một căn nhà ở miền quê Nam Định.

2. Có bốn phòng trong căn nhà và một khu vườn lớn.

3. Mình thích phòng khách. Có một cửa sổ lớn trong phòng này.

4. Có bốn chiếc ghế và một cái bàn ở giữa phòng.

5. Có hai bức ảnh gia đình ở trên tường.

1.4. Unit 2 Lớp 6 Communication Task 4

Student A looks at the pictures of Nick’s house on this page. Student B looks at the pictures of Mi’s house on page 25. Ask questions to find the differences between the two houses. (Học sinh A quan sát bức tranh nhà của Nick. Học sinh B quan sát bức tranh nhà của Mi. Hỏi nhau để tìm ra sự khác biệt giữa hai ngôi nhà.)

Tạm dịch

A: Mi sống ở đâu?

B: Cô ấy sống trong một ngôi nhà ở thị trấn.

Guide to answer

A: Where does Nick live?

B: He lives in a country house.

Tạm dịch

A: Nick sống ở đâu?

B: Cậu ấy sống ở một ngôi nhà ở miền quê.

1.5. Unit 2 Lớp 6 Communication Task 5

Draw a simple picture of your house. Tell your partner about it. (Vẽ một bức tranh đơn giản về nhà của em. Kể cho các bạn nghe về ngôi nhà)

Guide to answer

Học sinh vẽ bức tranh và nói cho các bạn nghe về ngôi nhà.

Bài tập minh họa

Reorder the words to make a complete sentence

1. How/ going/ to/ about/ zoo/ the/ ?

2. Let's/ to/ the/ go/ market

3. watching/ How/ TV/ about/ ?

4. visit/ Let's/ our/ grandma

5. going/ swimming/ ?/ about/ How

Key

1. How about going to the zoo?

2. Let's go to the market.

3. How about watching TV?

4. Let's visit our grandma.

5. How about going swimming?

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần biết cách đưa ra lời đề nghị theo cấu trúc sau:

 • How about + V-ing?
 • Let's + V.

Ví dụ: How about going to the zoo? (Về việc đi sở thú thì sao?)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Communication - Unit 2 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 6 Kết nối tri thức Communication - Giao tiếp.

 • Câu 1: Read the passage and answer the questions

  Hello. My name is Lan. I’m fourteen years old and I’m in grade 8. I live with my parents and my brother in the city centre. My house is on Le Loi street. Near my house, there is a lake. Next to the lake, there is a small park. There is a hotel opposite my house. To the left of the hotel, there is a post office and there is drug store to the right of it. On our street, there is also a bakery, a restaurant, a cinema and a toy store. The restaurant is between the bakery and the toy store.

  There are .......... people in her family.

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
  • A. zoo
  • B. station
  • C. house
  • D. street
  • A. between
  • B. near
  • C. next
  • D. behind

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Communication - Unit 2 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON