YOMEDIA
NONE

A closer look 1 Unit 1 lớp 6 My new school


Phần A closer look 1 - Unit 1 giới thiệu đến các em các từ vựng liên quan đến chủ đề "Trường học mới của tôi" và hướng dẫn các em phát âm /ɑː/ và /ʌ/. Với các bài tập bên dưới, các em sẽ có cơ hội luyện tập và ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Vocabulary (Từ vựng)

1.1. Unit 1 Lớp 6 A closer look 1 Task 1

Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ.)

Click to listen

Tạm dịch

- school lunch: bữa ăn trưa ở trường

- English: môn Tiếng Anh

- history: môn lịch sử

- homework: bài tập về nhà

- exercise: bài tập

- science: khoa học

- football: bóng đá

- lessons: bài học

- music: âm nhạc

1.2. Unit 1 Lớp 6 A closer look 1 Task 2

Work in pairs. Put the words in 1 in the correct columns. (Làm việc theo cặp. Đặt các từ ở bài 1 vào cột đúng.)

Can you add more words to each column? (Em có thể thêm từ vào mỗi cột không?)

Guide to answer

More words

Play: soccer; volleyball; basketball; the guitar; the piano; games; sports,

Do: housework, laundry, karate, aerobics,

Have: breakfast, dinner, meal, time,

Study: Music, Art, Physics, IT, Vietnamese, Maths, communication, online

1.3. Unit 1 Lớp 6 A closer look 1 Task 3

Put one of these words in each blank. (Đặt một trong những từ này vào chỗ trống.)

Guide to answer

1. homework

2. football

3. lessons

4. exercise

5. history

Tạm dịch

1. MÌnh và Vy thường làm bài tập về nhà sau giờ học.

2. Nick chơi bóng cho đội bóng của trường.

3. Cô Nguyên dạy tất cả các tiết lịch sử.

4.Họ khỏe mạnh. Họ tập thể dục mỗi ngày.

5. Mình học toán, tiếng Anh và lịch sử vào các ngày thứ Hai.

Pronunciation (Phát âm)

/ɑː/ and /ʌ/

1.4. Unit 1 Lớp 6 A closer look 1 Task 4

Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ɑː/ and /ʌ/. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /ɑː/ và /ʌ/)

Click to listen

1.5. Unit 1 Lớp 6 A closer look 1 Task 5

Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds /ɑː/ and /ʌ/. (Nghe và lặp lại. Sau đó nghe lại và gạch chân từ có âm /ɑː/ và /ʌ/.)

Click to listen

1. My brother has a new compass.

2. Our classroom is large.

3. They look smart on their first day at school.

4. The art lesson starts at nine o'clock.

5. He goes out to have lunch every Sunday.

Guide to answer

1. My brother has a new compass.

2. Our classroom is large.

3. They look smart on their first day at school.

4. The art lesson starts at nine o'clock.

5. He goes out to have lunch every Sunday.

Tạm dịch

1. Anh trai tôi có một chiếc com-pa mới.

2. Lớp học của tôi thì rộng.

3. Họ trông sáng sủa trong ngày đầu tiên đi học.

4. Giờ học Mỹ thuật bắt đầu lúc 9 giờ.

5. Anh ấy ra ngoài ăn trưa mỗi Chủ nhật.

Bài tập minh họa

Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

Đáp án

1. am

2. doesn't study

3. are not

4. has

5. have

6. Does she live

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ:

- Các từ vựng sau:

  • school lunch: bữa ăn trưa ở trường
  • English: môn Tiếng Anh
  • history: môn lịch sử
  • homework: bài tập về nhà
  • exercise: bài tập
  • science: khoa học
  • football: bóng đá
  • lessons: bài học
  • music: âm nhạc

- Cách phát âm /ɑː/ và /ʌ/

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần A closer look 1 - Unit 1 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 6 Kết nối tri thức A closer look 1 - Cái nhìn chi tiết 1.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp A closer look 1 - Unit 1 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON