ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 8 Lớp 11 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến những di sản thế giới.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 8 Lớp 11 Project  Task 1

Work in groups. Choose a heritage site in Viet Nani and find information about it. Then discuss and make a proposal for its preservation and protection. Present your ideas to the class (Làm việc theo nhóm, hãy chọn một di sản ở Việt Nam và tìm thông tin về nó, sau đó thảo luận và đưa ra đề nghị cho việc bảo tồn và gìn giữ di sản đó. Trình bày ý tưởng của em trước lớp.)

Here are some guiding questions:
What’s the name of the heritage site?
Where is it located?
In what condition is it now? Is it well-preserved, damaged or in ruins?
Who is responsible for its current condition?
What do you think should be done to improve it?
How can it be preserved for future generations?
How can it be protected from damages, theft or irresponsible behaviour?

Bài dịch:

Tên di sản là gì?
Nó nằm ở đâu?)
Hiện nay di sản đó trong tình trạng thế nào?
Nó được bảo quản tốt hay bị hư hỏng, tàn phá?
Ai chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay?
Theo em cần phải làm gì để cải thiện tình trạng đó?
Có thể bảo quản di sản đó thế nào cho những thế hệ tương lai?
Có thể bảo vệ di sản đó khỏi hư hỏng, trộm cướp hoặc hành vi vô trách nhiệm như thế nào?

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 8  Our world heritage sites -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Our world heritage sites- Project chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề những di sản văn hóa thế giới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 11 mới Project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 8 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)