ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 phần Listening

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (10 câu):

 • thuy tien Cách đây 2 năm

  Hãy làm sao chô nghĩa của câu vẫn ko chuyển .

  1. The dog is behind the bookshelf .

  - The bookshelf .............................................................

  2. Da Nhay is nicer than any beaches in Quang Binh .

  - Da Nhay is the ..........................................................

  30/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Đào Lê Hương Quỳnh Cách đây 2 năm

  Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.

  It is Thursday tomorrow

  chữ Thursday là phần gạch chân đấy

  GIÚP MÌNH VỚI CHIỀU MÌNH NỘP RỒIkhocroi

  30/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 năm

  What do you do?

  30/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 2 năm

  Tìm lỗi sai trong câu sau:

  1. A tourist wanted ( to know) (whether) she (take) any photos (there).

  2. (My) parents decided (repairing) (the house) before (buying) a car.

  3. (The statue) of Liberty (is presented) to the USA (by France) (in 1897).

  4. I am (interesting) in the (flower-arranging) (contest) you (organized ) yesterday.

  30/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  best friendship _ _ _ _ _ _ with time.

  30/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 2 năm

  dịch sang tiếng anh

  a)tết là thời gian bận rộn nhất trong năm

  b)tết là thời gian tụ họp gia đinh

  c)hà tĩnh là thành phố mới nhất ở miền trung

  30/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 2 năm

  viết công thức của thì hiện tại hoàn thành và dấu hiệu nhận biết.

  09/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 2 năm

  Translate:

  It's great that you're coming to see me in England.

  Tell me when you are coming, how long tou want to stay and want to do .

   

  09/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo Cách đây 2 năm
  1. This time next year I (live)______ in London.
   
  2. At 8PM tonight I (eat)_________ dinner with my family.
   
  3. They (run)________ for about four hours. Marathons are incredibly difficult!
   
  4. Unfortunately, I (work)______ on my essay so I won’t be able to watch the match.
   
  5. She (study)_________ at the library tonight.
   
  6. (you/wait)______ at the station when she arrives?
   
  7. I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!
   
  8. (she/visit)________ her Grandmother again this week?
   
  9. At 3PM I (watch)__________ that movie on channel four.
   

  09/10/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 3 năm

  Choose the word which is stressed differently from the others 

  A. enthusiasm         B. interest                C.       capable                     D. sympathy

  A. candle                  B. embrace            C. sneaky                                D. finish

  A. celebrate               B. together            C. family                                   D. special

  24/07/2018 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1