RANDOM
VIDEO

Find and correct the mistake a tourist wanted(to know)(whether)she (take)any photos(there)?

Tìm lỗi sai trong câu sau:

1. A tourist wanted ( to know) (whether) she (take) any photos (there).

2. (My) parents decided (repairing) (the house) before (buying) a car.

3. (The statue) of Liberty (is presented) to the USA (by France) (in 1897).

4. I am (interesting) in the (flower-arranging) (contest) you (organized ) yesterday.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Tìm lỗi sai trong câu sau:

  1. A tourist wanted ( to know) (whether) she (take) => took any photos (there). \(\Rightarrow\) câu gián tiếp

  2. (My) parents decided (repairing) => to repair (the house) before (buying) a car. \(\Rightarrow\) Sau decide + To V

  3. (The statue) of Liberty (is presented) => was presented to the USA (by France) (in 1897). \(\Rightarrow\) câu bị động ở thì quá khứ

  4. I am (interesting) => interested in the (flower-arranging) (contest) you (organized ) yesterday. \(\Rightarrow\) Sngười + tobe + interested in

    bởi Nt Ngọc Huyền 30/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1