YOMEDIA
VIDEO

Give the correct form of word this time next year I (live) in London?

1. This time next year I (live)______ in London.
 
2. At 8PM tonight I (eat)_________ dinner with my family.
 
3. They (run)________ for about four hours. Marathons are incredibly difficult!
 
4. Unfortunately, I (work)______ on my essay so I won’t be able to watch the match.
 
5. She (study)_________ at the library tonight.
 
6. (you/wait)______ at the station when she arrives?
 
7. I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!
 
8. (she/visit)________ her Grandmother again this week?
 
9. At 3PM I (watch)__________ that movie on channel four.
 
Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1. This time next year I (live)will be living in London.
   
  2. At 8PM tonight I (eat)will be eating dinner with my family.
   
  3. They (run)will be running for about four hours. Marathons are incredibly difficult!
   
  4. Unfortunately, I (work)will be working on my essay so I won’t be able to watch the match.
   
  5. She (study)will be studying at the library tonight.
   
  6. (you/wait)Will you be waiting at the station when she arrives?
   
  7. I (drink)will be drinking at the pub while you are taking your exam!
   
  8. (she/visit)Will she be visiting  her Grandmother again this week?
   
  9. At 3PM I (watch)will be watching that movie on channel four.
   
    bởi lê thị phương thảo 09/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • This time next year I (live) will be living in london
    bởi Lê Giang 10/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1