AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:

  • A. Chưa có thành phần cốt giao
  • B. Thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng
  • C. Thành phần cốt giao ít hơn chất khoáng
  • D. Chưa có thành phần khoáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>