AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mô biểu bì có đặc điểm chung là:

  • A. Xếp xít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan
  • B.  Liên kết các tế bào nằm rải rác trong cơ thể
  • C. Có khả năng co dãn tạo nên sự vận động.
  • D. Tiếp nhận kích thích và xử lý thông tin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>