ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 96 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 tr 96 sách GK Sinh lớp 8

Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Với một khẩu phần ăn đầy đủ các hất dinh dưỡng và sự tiêu hóa là hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non gồm: đường, axit béo và glixêrin, các axit amin, các vitamin, các muối khoáng và nước.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 96 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1