ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 21 SBT Sinh học 8

Giải bài 15 tr 21 sách BT Sinh lớp 8

Tính chất của cơ là

A. Co và dãn.

B. Có khả năng co.

C. Có khả năng dãn.

D. Bám vào hai xương qua khớp xương. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

 
 

Tính chất của cơ là co và dãn.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 21 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1