ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 57 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 57 sách GK Sinh lớp 8

Hãy điền chú thích các thành phần cấu tạo của tim vào hình 17-4?

Hình 17-4. Sơ đồ cấu tạo trong của tim

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Cấu tạo bên trong của tim

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 57 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1