YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 9 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 9 sách GK Sinh lớp 6

Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Nhiệm vụ của thực vật học là nghiên cứu của hình thái, cấu tạo và đời sống cũng như sự đa dạng của thực vật để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 9 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1