YOMEDIA

Hỏi đáp về Quang hợp ở thực vật - Sinh học 11

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Sinh học 11 Bài 8 Quang hợp ở thực vật từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các em có thể đặt câu hỏi để cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND360

Danh sách hỏi đáp (336 câu):

ZUNIA12
 • nguyen bao anh Cách đây 2 năm

  A. Nước

  B. Muối khoáng trong đất
  C. Khí cacbonic trong không khí
  D. Cả A, B và C

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Bao Chau Cách đây 2 năm

  A. Cung cấp khí ôxi cho các sinh vật khác.

  B. Giữ cân bằng lượng khí cacbônic trong không khí.
  C. Chất hữu cơ do cây xanh chế tạo cung cấp rất nhiều loại sản phẩm cho con người.
  D. Cả A, B và C.

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 năm

  1, Cung cấp khí ô xi cho các sinh vật trên trái đất.

  2, Giảm lượng khí CO2 trong khí quyển.

  3, Tạo ra chất hữu cơ nuôi sống các loại sinh vật trên trái đất.

  4, Làm giảm hiệu ứng nhà kính.

  Số ý đúng là:

  A. 4
  B. 1
  C. 3
  D. 2

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 2 năm

  A. Quang hợp tạo ra hầu như toàn bộ các chất hữu cơ trên trái đất

  B. Thực vật và một số vi sinh vật là các sinh vật quang tự dưỡng
  C. Cuộc sống con người và các sinh vật trên Trái đất phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình quang hợp.
  D. Thực vật là những sinh vật tiêu thụ bậc một trong chuỗi thức ăn của các hệ sinh thái.

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 2 năm

  1. Nhóm 1 hấp thụ chủ yếu các tia đỏ và xanh tím, chuyển quang năng cho quá trình quang phân li nước và các phản ứng quang hóa để hình thành ATP và NADPH.

  2. Nhóm 2 hấp thụ tia sáng có bước sóng ngắn.

  3. Nhóm 3 sau khi hấp thụ ánh sáng truyền năng lượng thu được cho nhóm 1.

  4. Nhóm 4 tạo ra sắc tố đỏ, xanh, tím… của dịch bào.

  Cho các phát biểu sau:

  I. Vai trò của nhóm 1 thuộc sắc tố phicobilin

  II. Sắc tố antoxian thuộc vai trò của nhóm 4.

  III. Nhóm 2 thuộc nhóm sắc tố clorophyl.

  IV. Nhóm 3 thuộc nhóm sắc tố carotenoit.

  Số phát biểu có nội dung đúng là

  A. 3
  B. 1
  C. 2
  D. 4

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng giang Cách đây 2 năm

  II. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.

  III. Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

  IV. Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

  V. Điều hòa không khí.

  Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp?

  A. 4
  B. 2
  C. 5
  D. 3

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 2 năm

  A. Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho mọi sinh vật.

  B. Điều hòa không khí, giải phóng O2 và hấp thụ CO2.
  C. Quang năng chuyển thành hóa năng là nguồn năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
  D. Tạo chất vô cơ, chất hữu cơ, tích lũy năng lượng.

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 2 năm

  A. Cung cấp thức ăn cho sinh vật. 

  B. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng.
  C. Phân giải các chất hữu cơ thành năng lượng
  D. Điều hòa không khí

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 2 năm

  A. Sự hô hấp của động vật và con người

  B. Đốt than và khí đốt
  C. Cây xanh quang hợp
  D. Quá trình nung vôi

   

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 2 năm

  A. Khí oxi

  B. Khí cacbonic
  C. Khí hidro
  D.  Khí nito

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Trí Cách đây 2 năm

  A. hô hấp của sinh vật

  B. quang hợp của cây xanh
  C. phân giải chất hữu cơ
  D. khuếch tán

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 2 năm

  A.  Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

  B. Quang hợp là quá trình đồng hóa cacbon của cây xanh, dưới tác dụng ánh sáng mặt trời.
  C. Quang hợp là quá trình hệ sắc tố của cây xanh hấp thụ năng lượng ánh sáng và sử dụng năng lượng này để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (CO2 và H2O).
  D. Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ khí CO2 và H2O nhờ năng lượng ánh nắng mặt trời, diễn ra trong cây xanh.

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  A. Đồng hóa cacbon của cây xanh dưới tác dụng của ánh sáng.

  B. Tạo ra các chất hữu cơ chỉ nhờ quang năng.
  C. Tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng.
  D. Tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  A. Cung cấp năng lượng cho các phản ứng hóa học trong hô hấp

  B. Làm ức chế quá trình hô hấp của cây
  C. Cung cấp các chất hữu cơ cho quá trình hô hấp
  D. Không liên quan đến quá trình hô hấp của cây

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 2 năm

  (1). Tế bào mô giậu chứa lục lạp, là loại tế bào thực hiện quang hợp chính.

  (2). Các khí khổng vừa có vai trò lấy nguyên liệu quang hợp vừa có vai trò đào thải sản phẩm quang hợp.

  (3). Gân lá vừa có vai trò nâng đỡ lá vừa có vai trò vận chuyển các nguyên liệu quang hợp đến lá.

  (4). Lục lạp trong lá vừa có vai trò quang hợp vừa có vai trò hô hấp, cung cấp năng lượng cho tế bào lá.

  Số nhận định không chính xác là:

  A. 4
  B. 3
  C. 2
  D. 1

   

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo Cách đây 2 năm

  “Thanh long là loài cây có nguồn gốc nhiệt đới, chịu hạn giỏi, nên được trồng ở những vùng nóng. Chúng thích hợp khi trồng ở các nơi có cường độ ánh sáng mạnh, vì thế hễ bị che nắng thân cây sẽ ốm yếu và lâu cho quả. Thanh long thuộc họ xương rồng, trồng ở nước ta có thân, cành trườn bò trên trụ đỡ. Thân chứa nhiều nước nên nó có thể chịu hạn một thời gian dài. Cắt ngang ngang một thân thấy có hai phần: bên ngoài là nhu mô chứa diệp lục, bên trong là lõi cứng hình trụ. Thanh long sử dụng CO2 trong quang hợp theo hệ CAM (Crassulacean Acid Metabolism), là một hệ thích hợp cho các cây mọc ở vùng sa mạc. Chúng có chu trình C4 (cố định CO2 tạm thời vào ban đêm) và chu trình C3 xảy ra vào ban ngày. Mặc dù thanh long chịu hạn giỏi, nhưng nắng hạn kéo dài sẽ làm cây mất sức và làm giảm năng suất nhiều. Biểu hiện của sự thiếu nước là:Cành mới hình thành ít và phát triển rất chậm, teo lại và chuyển sang màu vàng; tỉ lệ rụng hoa cao hơn 80% đồng thời cho quả bé”.(Nguồn: http://rttc.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=rttc&ids=8137). Khi nói về đặc điểm của cây thanh long, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

  I. Thanh long thuộc nhóm thực vật CAM.

  II. Quá trình quang hợp của cây Thanh long chỉ có pha tối mà không có pha sáng.

  III. Quá trình quang hợp của cây Thanh long diễn ra trong tế bào nhu mô của thân.

  IV. Cây Thanh long có thể cho năng suất quả cao trong điều kiện khô hạn lâu dài mà không cần tưới nước.

  A. 4
  B. 2
  C. 3
  D. 1

   

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 2 năm

  A. hô hấp ở thực vật.

  B. hô hấp ở động vật.
  C. hô hấp và quang hợp ở thực vật.
  D. quang hợp ở thực vật.

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo khanh Cách đây 2 năm

  A. Cường độ quang hợp giảm dần tỉ lệ nghịch với cường độ ánh sáng.

  B. Cường độ quang hợp tăng dần tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.
  C. Cường độ quang hợp không thay đổi.
  D. Cường độ quang hợp đạt tối đa.

   

  21/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 2 năm

  A. ATP và NADPH.

  B. NADPH, O2.

  C. H2O, ATP.

  D. ATP và ADP và ánh sáng mặt trời.

  02/03/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 2 năm

    I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

    II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

    III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

    IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

  A. 1.

  B. 3.

  C. 4.

  D. 2.

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 2 năm

  A. Diệp lục b.

  B. Carôten.

  C. Diệp lục a.

  D. Xantôphyl.

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo Cách đây 2 năm

  A. NADPH, O2.

  B. NADPH, ATP.

  C. O2, NADPH, ATP.

  D. O2, ATP.

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 2 năm

  A. Lá.

  B. Rễ, thân, lá.

  C. Lục lạp.

  D. Thân.

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 2 năm

  A. Nước, nhiệt độ, O2, CO2  

  B. Nước, CO2, độ pH, ánh sáng

  C. Nước, nhiệt độ, Oxi, độ pH

  D. Oxi, CO2, ánh sáng, nhiệt độ.

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 2 năm

  A. ATP, NADPH.                    B. NADPH, O2                       C. ATP, NADPH và O2      D. ATP và CO2

  27/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON