YOMEDIA
NONE

Sinh học 11 Bài 40: Thực hành Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật


Qua nội dung bài Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật giúp học sinh củng cố nội dung kiến thức về sự sinh trưởng và phát triển của động vật. Mời các em cùng tam khảo!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a. Kiến thức

- Ôn nội dung kiến thức các bài:

  • Sinh trưởng và phát triển của động vật Sinh học 11.
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật Sinh học 11.
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tt) Sinh học 11.

b. Chuẩn bị

  • Tranh ảnh về Sinh trưởng và phát triển của động vật
  • Phim về Sinh trưởng và phát triển của động vật
  • Máy phát hình ảnh tùy thuộc vào điều kiện nhà trường

1.2. Quy trình thực hành

Các nhóm tập trung, yên lặng xem phim về tập tính của động vật và thảo luận trả lời câu hỏi nội dung sách giáo khoa.

1.3. Báo cáo kết quả thực hành

Mẫu báo cáo

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

2. Luyện tập Bài 40 Sinh học 11

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Trình bày các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của một loài ( hoặc một số loài) của động vật.
  • Phân biệt được các kiểu phát triển ở động vật.
  • Quan sát, phân tích phim và một số hình ảnh liên quan.

3. Hỏi đáp Bài 40 Chương 3 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON