ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành - Sinh học 10

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Thực hành Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao Thực hành Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (4 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1