YOMEDIA
ZUNIA12

Tiểu sử tóm tắt - Ngữ văn 11


Để giúp các em biết cách viết tiểu sử tóm tắt, Học 247 mời các em tham khảo bài giảng Tiểu sử tóm tắt dưới đây. Hi vọng các em có thể nắm được cách thức viết tiểu sử tóm tắt cũng như kiến thức trọng tâm của bài học và áp dụng vào quá trình học hay cuộc sống mỗi khi cần thiết. Chúc các em có thêm một bài học hay.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1.1. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

a. Mục đích

 • Khái niệm: Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân nào đó.
  • Ví dụ: Tiểu sử một nhà hoạt động chính trị, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ; tiểu sử một cán bộ, giáo viên
 • Mục đích
  • Tiểu sử tóm tắt nhằm mục đích giới thiệu cho người đọc, người nghe về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của người được nói tới
  • Giúp những người có trách nhiệm làm công tác tổ chức
  • Giúp chúng ta trong việc ban bố, lựa chọn, giới thiệu cán bộ lãnh đạo
  • Nắm được tiểu sử nhà văn, nhà thơ, có thêm cơ sở để hiểu đúng, hiểu sâu các sáng tác của họ

b. Yêu cầu

 • Thông tin một cách khách quan, chính xác về người được nói tới
 • Nội dung và độ dài của văn bản cần phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt
 • Văn phong cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ

1.2. Cách viết tiểu sử tóm tắt

a. Chọn tài liệu để viết tiểu sử tóm tắt

Cần chọn các tài liệu chân thực, chính xác, đầy đủ, tiêu biểu

b. Viết tiểu sử tóm tắt 

Bản tiểu sử tóm tắt thường có các phần:

Giới thiệu khái quát: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn... của người được giới thiệu

Hoạt động xã hội: làm gì, ở đâu, mối quan hệ với mọi người...

Những đóng góp, thành tựu tiêu biểu

Đánh giá chung

2. Soạn bài Tiểu sử tóm tắt

 Để biết cách viết tiểu sử tóm tắt, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:

-- Mod Ngữ văn 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON