YOMEDIA
ZUNIA12

Soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức của Nguyễn An Ninh - Ngữ văn 11

Bài soạn Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức sẽ giúp các em hiểu được khái quát nội dung và nghệ thuật của văn bản, đồng thời chuẩn bị thật tốt bài soạn trước khi đến lớp.

 

1. Tóm tắt nội dung bài học

1.1. Tìm hiểu chung

a. Tác giả Nguyễn An Ninh

 • Nguyễn An Ninh (1899-1943).
 • Quê quán: Chợ Lớn - Gia Định.
 • Là một trí thức yêu nước, lên án chính sách bóc lột và ngu dân của thực dân Pháp, phê phán đạo Khổng và đề cao tinh thần học hỏi văn hóa Châu Âu.

b. Tác phẩm

 • Thể loại: Là một bài chính luận tiêu biểu cho phong cách chính luận.
 • Xuất xứ: Đăng trên báo Tiếng Chuông Rè năm 1925 với bút danh Nguyễn Tịnh.
 • Bố cục: 3 phần.

1.2. Đọc hiểu văn bản

 • Tiếng Việt là tài sản văn hoá tinh thần vô giá của người Việt Nam, vì vậy cần phải được bảo tồn và phát triển làm cho tiếng việt ngày càng giàu đẹp và phong phú. Đây là quan niệm đúng đắn và mang giá trị thực tiễn cao của nhà cách mạng yêu nước Nguyễn An Ninh.

2. Soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Câu 1. Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi nào của thói học đòi "Tây hóa"?

 • Ông phê phán những kiểu học đòi "Tây hoá":
  • Bập bẹ xem vài ba tiếng Tây trong lời nói: làm tổn thương tiếng mẹ đẻ và tự bộc lộ là người kém văn hoá.
  • Lối sống lai căng từ kiến trúc đến lời ăn tiếng nói. Đó là biểu hiện từ bỏ văn hoá dấu hiệu mất gốc → mất nước.
  • Ông phê phán quan niệm sai lầm cho rằng tiếng nước mình nghèo nàn nhưng vẫn khuyến khích giới trí thức học tiếng nước ngoài.

Câu 2. Theo tác giả, tiếng nói có tầm quan trọng như thế nào đối với vận mệnh của dân tộc?

 • Theo tác giả, tiếng nói có tầm quan trọng:
  • ​Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. 
  • Tiếng nói được bảo tồn và phát triển thì nó là nhịp cầu tri thức giúp tiếp xúc nền văn minh, khoa học thế giới, mở mang dân trí.

Câu 3. Căn cứ vào đâu, tác giả nhận định tiếng "nước mình" không nghèo nàn?

 • Tác giả đưa ra 3 dẫn chứng để khẳng định rằng tiếng nước mình không nghèo nàn:
  • "Ngôn ngữ của Nguyễn Du nghèo hay giàu?". Tác giả đặt ra một câu hỏi mang tính khẳng định. Ngôn ngữ của Nguyễn Du là ngôn ngữ trong Truyện Kiều - một kiệt tác văn chương được đánh giá là đã thể hiện được một cách sâu sắc và phong phú nhiều mặt của đời sống con người nhất là đời sống nội tâm.
  • Tác giả tiếp tục đưa ra câu hỏi mang tính khẳng định: "Vì sao người An Nam có thể dịch những tác phẩm Trung Quốc sang nước mình, mà lại không thể viết những tác phẩm tương tự?". Một sự suy luận rất logic và hoàn toàn có lí.
  • Dẫn chứng thứ 3: "Ở An Nam cũng như mọi nơi khác đều có thể ứng dụng nguyên tắc này: Điều gì người ta suy nghĩ kĩ sẽ diễn đạt rõ ràng, và dễ dàng tìm thấy những từ để nói ra".

Câu 4. Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa ngôn ngữ nước ngoài với ngôn ngữ "nước mình"?

 • Nguyễn An Ninh không phủ nhận ngôn ngữ nước ngoài, thậm chí còn khuyến khích việc "để cho đồng bào họ cũng phải được thông phần nữa".
 • Việc biết thêm ngôn ngữ nước ngoài là sự cần thiết nhưng không kéo theo việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ.
 • Việc học ngôn ngữ nước ngoài phải làm giàu cho ngôn ngữ nước mình.

Câu 5. Trong hoàn cảnh nước nhà đang bị thực dân thống trị thì câu nói sau đây của tác giả có hoàn toàn đúng không: "Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian"?

 • Trong hoàn cảnh nước nhà đang bị thực dân thống trị thì câu nói "Nếu người An Nam hãnh diện … vấn đề thời gian" có lí, nhưng không hoàn toàn đúng. Bởi vì nói như vậy là đặt tiếng nói lên một vị trí quá cao, tách rời khỏi nhiều yếu tố quan trọng khác trong sự kiện cách mạng giải phóng dân tộc như đường lối cách mạng, sức mạnh tự cường, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ngoài ra, để nắm kĩ hơn những kiến thức cần đạt về văn bản này, các em có thể tham khảo thêm Bài giảng Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức.

3. Một số bài văn mẫu về bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Nguyễn An Ninh (1900-1943) là một nhà báo, một nhà văn và trước hết là một nhà yêu nước tiến bộ nổi tiếng đầu thế kỉ XX. Tác phẩm Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là bài chính luận xuất sắc của ông với bút danh Nguyễn Tịnh đăng trên báo Tiếng chuông rè năm 1925. Để nắm vững kiến thức và viết bài văn phân tích, cảm nhận về văn bản này, các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu dưới đây:

4. Hỏi đáp về bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF