YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 40 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 2 trang 40 SBT Lịch Sử 9

Trong các nhân vật dưới đây, nhân vật nào đã tham dự hội nghị I-an-ta năm 1945? Điền dấu nhân vào ô ☐ trước ý đúng? 

A. ☐ Hít-le            

B. ☐ Giu-cốp

C. ☐ Tru-man       

D. ☐ Xta-lin

E. ☐ Ru-dơ-ven    

G. ☐ Đờ Gôn

H. ☐ Mút-xô-li-ni   

I. ☐ Soc-sin

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Nhân vật đã tham dự hội nghị I-an-ta năm 1945:

D. Xta-lin

E. Ru-dơ-ven

I. Soc-sin

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 40 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON