YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở ba cửa biển nào cho Pháp vào buôn bán?

  • A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn.
  • B.  Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên.
  • C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên
  • D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa việt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21784

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON