• Câu hỏi:

  Ngày 24-2-1861, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nam Bộ?

  • A. Quân Pháp đánh chiếm Định Tường.
  • B. Quân Pháp đánh chiếm Biên Hòa.
  • C. Quân Pháp đánh chiếm Vĩnh Long.
  • D. Quân Pháp nổ súng tấn công Đại đồn Chí Hòa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC