Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 13 về Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) - Lịch sử 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A.

   Sự phát triển không đồng đều của tư bản chủ nghĩa.

  • B. Mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa
  • C. Sự hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau
  • D. A, B, C
  • A. Đức Mĩ Nhật
  • B. Anh, Pháp, Mĩ
  • C. Đức, Áo, Hung
  • D. Anh, Pháp, Nga
  • A.

   Ngày 28-7-1914 Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi.

  • B.

   28-6- 1914 thái tử Áo-Hung bị phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát

  • C.

   1-8 Đức tuyên tuyên chiến Nga

  • D.

   4-8 tuyên chiến với Đức, chiến tranh bùng nổ và nhanh chóng thành chiến tranh thế giới..

  • A. 6 nước
  • B. 20 nước
  • C. 10 nước
  • D. 38 nước
  • A. 7-1918
  • B. 9-11-1918
  • C. Tháng 4-1917
  • D. 7-11-1917