YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh lan ra cả thế giới lôi cuốn bao nhiêu nước tham gia: 

  • A. 6 nước
  • B. 20 nước
  • C. 10 nước
  • D. 38 nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13776

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF