YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mĩ tham chiến khi nào? 

  • A. 7-1918
  • B. 9-11-1918
  • C. Tháng 4-1917
  • D. 7-11-1917

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13777

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF