YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là: 

  • A.

   Sự phát triển không đồng đều của tư bản chủ nghĩa.

  • B. Mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa
  • C. Sự hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13773

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF