• Câu hỏi:

  Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là: 

  • A.

   Sự phát triển không đồng đều của tư bản chủ nghĩa.

  • B. Mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa
  • C. Sự hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC