RANDOM
VIDEO

Bài tập Thảo luận 1 trang 36 SGK Lịch sử 8 Bài 5

Bài tập Thảo luận 1 trang 36 SGK Lịch sử 8 Bài 5

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Thái độ của “Chính phủ vệ quốc”:
    • Khi quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp, vội vã xin đình chiến.
    • Đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.
  • Thái độ của nhân dân:
    • Nhân dân kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 36 SGK Lịch sử 8 Bài 5 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1