ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 39 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 39 sách GK Sử lớp 8

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

- Năm 1870

- 2-9-1870

- 4-9-1870

- 18-3-1871

- 26-3-1871

- Từ 20-5 đến 28-5-1871

- Chiến tranh Pháp- Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp.

- Hoàng đế nước Pháp là Na-po-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh

- Nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-po-lê-ông III

- Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông- mác (Bắc Pa-ri) nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân

- Nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc bổ sung

- Quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tấn công vào thành phố kéo dài đến ngày 28-5-1871, lịch sử gọi là “ Tuần lễ đẫm máu”

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 39 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1