YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 15 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.1 trang 15 SBT Lịch Sử 8

Pháp tuyên chiến với Phổ, gây ra chiến tranh Pháp - Phổ nhằm

A. Giúp đỡ giai cấp tư sản Đức hoàn thành thống nhất đất nước

B. Ngăn chặn âm mưu của Phổ trong việc thôn tính nước Pháp

C. Giảm nhẹ mâu thuẫn trong nước, ngăn cản quá trình thống nhất đất nước

D. Gây thanh thế với Áo, nhằm khuất phục nước này 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

 
 

Pháp tuyên chiến với Phổ, gây ra chiến tranh Pháp - Phổ nhằm giảm nhẹ mâu thuẫn trong nước, ngăn cản quá trình thống nhất đất nước.

Chọn: C

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 15 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1