RANDOM

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 5 Công xã Pari 1871

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 5 về Công xã Pari 1871 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 20/5-28/5
  • B. 21/5-29/5
  • C. 20/5-29/5
  • D. 21/5-28/5
  • A. 26/3/1872
  • B. 26/4/1871
  • C. 27/3/1871
  • D. 26/6/1871
   
   
  • A. Do kém chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.
  • B. Vô sản Pa ri còn yếu.
  • C. Thiếu một chính đảng Mác xít lãnh đạo.
  • D. A, B, C
  • A. Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.
  • B. Phải liên minh với nông dân.
  • C. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù
  • D. A, B, C
  • A. 18/4/1871
  • B. 19/3/1871
  • C. 18/3/1872
  • D. 18/3/1871
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)