YOMEDIA

Bài tập 3 trang 39 SGK Lịch sử 8

Giải bài 3 tr 39 sách GK Sử lớp 8

Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới vì do nhân dân bầu lên thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, bảo đảm làm chủ của nhân dân, khác với các hình thức nhà nước trước kia là công cụ thống trị, bóc lột nhân dân.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 39 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
  • Hoan Dung
    - Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 các nước đế quốc có chuyển biến quan trọng nào ?
    Theo dõi (0) 0 Trả lời
  • Hoan Dung
    - Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 các nước đế quốc có chuyển biến quan trọng nào ?
    Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA