AMBIENT

Bài tập Thảo luận 1 trang 18 SGK Lịch sử 8 Bài 3

Bài tập Thảo luận 1 trang 18 SGK Lịch sử 8 Bài 3

Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Hình 12, có sự mất cân đối giữa khâu kéo sợi và dệt vải, cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho một thợ dệt.

  • Hình 13, máy kéo sợi Gien-ni do Giêm Ha-gri-vơ sáng chế. Máy xe được 16 sợi bông một lúc, năng suất tăng 8 lần.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 18 SGK Lịch sử 8 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>