YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 34 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 34 sách GK Sử lớp 8

Về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Từ khi thành lập (1864) đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế. Qua các kì đại hội được tổ chức hằng năm, Quốc tế thứ nhất đã đấu tranh chống lại những tư tưởng phi vô sản, chủ nghĩa cơ hội..

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 34 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON