YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 149 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 149 sách GK Sử lớp 8

Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu sau:

Phong trào                 Mục đích                       Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

 

 

   
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

STT Phong trào Mục đích Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu
1 Đông Du Đào tạo nhân tài cho đất nước,chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.

-Đưa học sinh sang Nhật du học.

-Viêt sách báo tuyên truyền yêu nước.

2 Đông Kinh nghĩa thục Nâng cao dân trí,bồi dưỡng nhân tài.

-Tổ chức các buổi diễn thuyết,bình văn, xuất bản sách báo tuyên truyền yêu nước...

-Vận động kinh doanh công thương nghiệp.

3 Cuộc vận động Duy Tân và chống thuế ở Trung kì(1908) Xóa bỏ chế độ phong kiến,tiến hành đổi mới đất nước. Nội dung cơ bản của phong trào:mở trường dạy học theo lối mới,hô hào chấn hưng thực nghiệp,phổ biến cái mới và vận động làm theo cái mới,cái tiến bộ.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 149 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON