• Câu hỏi:

  Giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là Bắc thuộc vì? 

  • A. Mất tự chủ
  • B. Thời ấy nước ta không còn vua quan
  • C. Không có chủ quyền
  • D. Bị lệ thuộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC