ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi mở rộng lãnh thổ từ Hoàng Sơn đến Phan Rang, quốc gia Lâm Ấp đổi tên thành: 

  • A. Nam Việt
  • B. Vạn Xuân
  • C. Đại Việt
  • D. Chăm Pa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON