RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 60 SGK Lịch sử 6

Giải bài 3 tr 60 sách GK Sử lớp 6

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Việc đặt tên nước là Vạn Xuân: thể hiện ước muốn của Lý Bí, của nhân dân ta mong muốn nền độc lập dân tộc được trường tồn...

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 60 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1