Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 19 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Chính quyền đô hộ mở trường dạy chữ Hán, đưa nho giáo, phật giáo, đạo giáo và luật lệ tập quán Hán du nhập vào nước ta nhằm mục đích: 

  • A. Khai hóa dân trí
  • B. Đồng hóa dân tộc ta
  • C. Hán hóa văn minh
  • D. Truyền bá tư tưởng Hán vào nước ta
 • Câu 2:

  Thế kỉ I đến thế kỉ VI thời kì đô hộ nước ta không còn vua quan đô hộ nắm quyền gọi là gì?  

  • A. Bị lệ thuộc
  • B. Mất tự chủ
  • C. Không còn chủ quyền
  • D. Bị đô hộ Bắc thuộc
 • Câu 3:

  Sau khởi nghĩa Hai Bà trưng nhà Hán đưa người Hán sang thay người Việt làm huyện lệnh là vì?

  • A. Kiểm soát chặt hơn
  • B. Đồng hóa
  • C. Hán hóa Âu Lạc
  • D. Trực tiếp cai quản xuống tận huyện
 • Câu 4:

  Việc chính quyền đô hộ Hán nắm độc quyền sắt, và đặt chức quan kiểm soát việc khai thác vfa mua bán sắt nói lên điều gì? 

  • A. Sự thâu tóm
  • B. Sự vơ vét tàn bạo
  • C. Chính sách thâm độc nhằm hạn chế phát triển sản xuất và quốc phòng ở giao châu
  • D. Tính độc quyền
 • Câu 5:

  Sách Nam phương thảo mộc ghi lại: "Người Giao Châu nuôi loài kiến vàng cho làm tổ trên cành cam để...."

  • A. Giữ đa dạng sinh học
  • B. Chống sâu bọ đục thân cây cam, dùng côn trùng diệt côn trùng
  • C. Lai tạo giống cam mới cho quả to trái ngọt
  • D. Làm cảnh sinh thái
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn