Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 21 Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Tuy đã hoàn thành về cơ bản công cuộc bình định Việt Nam, thực dân Pháp vẫn gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

  • A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân Nam KÌ
  • B. Một số quan lại, văn thân, sĩ phu yêu nước và nhân dân trong cả nước
  • C. Một số quan lại yêu nước và nhân dân Trung Kì
  • D. Một số quan lại, văn thân, sĩ phu yêu nước ở Bắc Kì
 • Câu 2:

  Sau khi cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thấ Thuyết đã làm gì?

  • A. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị)
  • B. Tiếp tục xây dựng hệ thống sơn phòng
  • C. Bổ sung lực lượng quân sự
  • D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Âu Sơn (Hà Tĩnh)
 • Câu 3:

  Nội dung chủ yếu của chiếu Cần vương là

  • A. Kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên kháng chiến
  • B. Kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước vì vua mà đứng lên kháng chiến
  • C. Kêu gọi tiến hành cải cách về chính trị, xã hội
  • D. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp
 • Câu 4:

  Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần vương đặt dưới sự chỉ huy của

  • A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường
  • B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết
  • C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn
  • D. Nguyễn Đức Nhuận và Đào Doãn Dịch
 • Câu 5:

  Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần vương

  • A. Chấm dứt hoạt độnG
  • B. Chỉ hoạt động cầm chừng
  • C. Vẫn tiếp tục nhưng thu hẹp địa bàn ở Nam Trung Bộ
  • D. Tiếp tục hoạt động, quy tụ dần thành những trung tâm lớn
 • Câu 6:

  Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo?

  • A. Cao Điền và Tống Duy Tân
  • B. Tống Duy Tân và Cao Thắng
  • C. Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám
  • D. Phan Đình Phùng và Cao Thắng
 • Câu 7:

  Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

  • A. Khởi nghĩa Hương Khê
  • B. Khởi nghĩa Yên Thế
  • C. Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà
  • D. Khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên
 • Câu 8:

  Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương là

  • A. Hưởng ứng chiếu Cần vương
  • B. Chống thực dân Pháp, chống triều đình nhà Nguyễn
  • C. Là phong trào nông dân chống Pháp, không thuộc phạm trù phong trào Cần vương
  • D. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình
 • Câu 9:

  Đến năm 1981, từ Yên Thế, nghĩa quân đã mở rộng hoạt động sang vùng nào?

  • A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng
  • B. Phủ Lạng Thương
  • C. Tiên Lữ (Hưng Yên)
  • D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương
 • Câu 10:

  Nông dân Yên Thế đứng lên chống Phấp vì

  • A. Hưởng ứng chiếu Cần vương
  • B. Chống lại chính sách cướp bóc, bình địn của thực dân Pháp, bảo vệ cuộc sống
  • C. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình
  • D. Gồm tất cả những nguyên nhân trên

Được đề xuất cho bạn