ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương là

  • A. Hưởng ứng chiếu Cần vương
  • B. Chống thực dân Pháp, chống triều đình nhà Nguyễn
  • C. Là phong trào nông dân chống Pháp, không thuộc phạm trù phong trào Cần vương
  • D. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương là phong trào nông dân chống Pháp, không thuộc phạm trù phong trào Cần vương

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON