YOMEDIA

Bài tập 8 trang 119 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 8 trang 119 SBT Lịch Sử 11

1. Hãy hoàn thiện bảng dưới đây về phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp của nhân dân ta trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

2. Em có nhận xét gì về quy mô của phong trào đấu tranh thời kì này ?

3. Thành phần tham gia các phong trào đấu tranh nói lên điều gì ? Ý nghĩa của việc binh lính tham gia khởi nghĩa.

4. Vì sao các cuộc đấu tranh trên cuối cùng đếu bị thất bại ?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

1.

- Việt Nam Quang phục hội:

+ Địa bàn: Dọc theo biên giới Việt-Trung

+ Hình thức: Bạo động

+ Thành phần chủ yếu: Công nhân, viên chức hoả xa

+ Kết quả: Thất bại

- Vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân:

+ Địa bàn: Chủ yếu ở miền Trung

+ Hình thức: Bạo động

+ Thành phần chủ yếu: Nhân dân và binh lính ở Trung Kì

+ Kết quả: Thất bại

- Khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên:

+ Địa bàn: Thái Nguyên

+ Hình thức hoạt động: Bạo động

+ Thành phần chủ yếu: Tù chính trị và binh lính người Việt

+ Kết quả: Thất bại

- Phong trào Hội kín ở Nam Kì:

+ Địa bàn: Phát triển rầm rộ ở miền Nam

+ Hình thức: Tôn giáo, mê tín

+ Thành phần chủ yếu: Chủ yếu là nông dân ở Nam Kì

+ Kết quả: Thất bại

- Khởi nghĩa vũ trang của đổng bào các dân tộc thiểu số:

+ Địa bàn: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên

+ Hình thức: Vũ trang

+ Thành phần chủ yếu: Đồng bào Dân tộc thiểu số

+ Kết quả: Thất bại

2. Phong trào đấu tranh lan rộng khắp cả nước, lôi kéo nhiều thành phần xã hội tham gia, hình thức đấu tranh chủ yếu là vũ trang.

3. 

- Thành phần tham gia các phong trào đấu tranh đông đảo, thu hút nhiều tầng lớp tham gia đấu tranh. Điều đó thể hiệný thứcdân tộc của các giai cấp, tầng lớp trong vấn đề dân tộc.

- Cuộc khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên đã thất bại sau 6 tháng chiến đấu anh dũng. Nhưng có thể nói đây là cuộc bạo động duy nhất trong năm và thành công trong lật đổ chính quyên thực dân trong một thị xã.

Đây là cuộc khởi nghĩa đã đáp ứng được nguyện vọng độc lập và tự do của quần chúng lao động và nhất là những ngừoi đang la nạn nhân của bọn quan cai trị thực dân tàn bạo.

Khởi nghĩa đã có sự liên minh giữa tù chính trị, kẻ thù của chế độ thực dân và binh lính người Việt, công cụ trấn áp của chính quyền thực dân.

Tuy cuộc khởi nghĩa thất bại, nhưng cho chúng ta thấy những cuộc khởi nghĩa bạo động xuất phát từ tình cảm yêu nước truyền thống của dân tộc.

4. Các cuộc đấu tranh trên cuối cùng đếu bị thất bại do bế tắc về đường lối đấu tranh

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 119 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA