YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 46 SGK Lịch sử 11

Giải bài 2 tr 46 sách GK Sử lớp 11

Nêu những điểm chung và riêng của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, hệ thống kiến thức...)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Tìm hiểu các ý sau: nguyên nhân sâu xa, mục đích, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng đế biết về những điểm chung.
  • Điểm riêng: xem các cuộc cách mạng này diễn ra dưới hình thức nào trong các hình thức sau: nội chiến hay là cuộc đấu tranh giành độc lập; tính chất của các cuộc cách mạng.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 46 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON