ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 8 Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 8 về Ôn tập lịch sử thế giới cận đại online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Cách mạng Hà Lan
  • B. Cách mạng tư sản Anh
  • C. Cách mạng Pháp
  • D. Cách mạng ở Bắc Mĩ
  • A. 1867
  • B. 1868
  • C. 1869
  • D. 1869
   
   
  • A. Trung Quốc trở thành nửa thuộc địa và thuộc địa
  • B. Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi khi chủ nghĩa tư bản phát triển
  • C. Lật đổ chế độ phong kiến
  • D. A, B, C sai
  • A. 1840-1850
  • B. 1848-1849
  • C. 1847-1849
  • D. 1846-1849
  • A. Các nước thắng trận thu được lợi lớn
  • B. Bản đồ thế giới được chia lại
  • C. Phong trào cách mạng thế giới  phát triển mạnh mẽ
  • D. A, B, C đúng
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)