YOMEDIA

Bài tập 1.3 trang 115 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.3 trang 115 SBT Lịch Sử 11

Nhà tù Thái Nguyên là nơi giam giữ những người yêu nước của phong trào

A. vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân.

B. Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, khởi nghĩa Yên Thế.

C. Hội kín ở Nam Kì.

D. chống thuế ở Trung Kì

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Nhà tù Thái Nguyên là nơi giam giữ những người yêu nước của phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, khởi nghĩa Yên Thế.

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 115 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA