YOMEDIA

Bài tập 1.2 trang 108 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.2 trang 108 SBT Lịch Sử 11

Đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam có những hình thức đấu tranh như

A. bãi công có tổ chức

B. đấu tranh tự phát, đòi các quyền lợi về kinh tế và tham gia vào một số cuộc bạo động vũ trang chống Pháp

C. lập ra chính đảng để lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

D. liên hiệp với giai cấp vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa đế quốc.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam có những hình thức đấu tranh như đấu tranh tự phát, đòi các quyền lợi về kinh tế và tham gia vào một số cuộc bạo động vũ trang chống Pháp

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 108 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA