Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 19 Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Liên hệ kiến thức đã học, hãy cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  • A. Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng thủy chiến lẫy lừng
  • B. Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc
  • C. Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta
  • D. Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ
 • Câu 2:

  Ngay sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta phải tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm nào?

  • A. Chống quân Tống lần thứ nhất
  • B. Chống quân Tống lần thứ hai
  • C. Ba lần chống quân Mông – Nguyên
  • D. Chống quân Minh
 • Câu 3:

  Tinh thần chủ động đối phó với quân Tống của nhà Lý thể hiện rõ trong chủ trương

  • A. Vườn không nhà trống
  • B. Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc
  • C. Lập phòng tuyến chắc chắn để chặn giặc
  • D. Tích cực chuẩn bị lương thảo, vũ khí, luyện quân để chống lại thế mạnh của giặc
 • Câu 4:

  Bài thơ “Nam quốc sơn hà”ra đời trong hoàn cảnh nào?

  • A. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta
  • B. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt
  • C. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt
  • D. Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống
 • Câu 5:

  Ý không phản ánh chính xác nguyên nhân ba lần giặc Mông – Nguyên thất bại trong việc xâm lược nước ta?

  • A. Nhân dân Đại Việt có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc cao cả
  • B. Vua tôi nhà Trần có chính sách tích cực đúng đắn, sáng tạo; tài thao lược của các vị tướng nhà Trần, đứng đầu là Trần Quốc Tuấn
  • C. Quân giặc yếu, lại chủ quan
  • D. Tinh thần đoàn kết và ý chí quyết chiến đấu chống quân xâm lược của quân dân nhà Trần
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn