YOMEDIA
NONE

Trả lời Hoạt động 1 mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Hoạt động 1 mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Thổi xe đồ chơi:

Chuẩn bị: vài chiếc xe đồ chơi giống nhau và một số ống hút.

Tiến hành: thổi hơi qua ống hút để tạo ra lực đẩy đủ mạnh làm cho xe đồ chơi chuyển động (Hình 46.2).

Thảo luận:

a/ Muốn cho xe chuyển động nhanh hơn và xa hơn thì phải làm thế nào?

b/ Từ thí nghiệm trên hãy rút ra mối quan hệ giữa năng lượng truyền cho vật với độ lớn lực tác dụng và thời gian lực tác dụng lên vật.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

a/ - Muốn cho xe chuyển động nhanh hơn thì phải thổi hơi mạnh hơn.

 - Muốn cho xe chuyển động xa hơn thì phải thổi một hơi với thời gian dài hơn.

- Muốn cho xe chuyển động nhanh hơn và xa hơn thì phải thổi hơi mạnh trong một thời gian dài.

b/ Như vậy, ta thấy mối quan hệ giữa năng lượng truyền cho vật với độ lớn lực tác dụng và thời gian lực tác dụng lên vật tỉ lệ thuận với nhau:

- Năng lượng truyền cho vật càng mạnh thì độ lớn lực tác dụng lên vật càng lớn.

- Năng lượng truyền cho vật trong một thời gian dài thì thời gian lực tác dụng lên vật cũng dài.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Hoạt động 1 mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON